Ta strona internetowa jest obsługiwane przez firmę Studio projektowe Margo Małgorzata Śpionek, Druskiennicka 29/1 Gdynia / NIP:731 20 33 496 / nazwa skrócona: Studio Margo. W całej witrynie terminy "Studio Margo", „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do sprzedającego. Oferujemy tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie lub z jej aplikacji mobilnych dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez użytkownika wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych tutaj. Odwiedzając nasze aplikacje mobilne lub witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki korzystania z usługi” § 1, „Warunki”§ 2), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz korzystać z informacji i/lub usług zawartych na stronie internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług oferowanych przez witrynę. Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają Regulaminowi. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. Nasz sklep jest hostowany przez usługodawcę WebWave, zapewniającego nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

 

§ 1 

WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś w wieku co najmniej pełnoletni w swoim kraju lub miejscu zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju lub miejscu zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie. Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie wolno przesyłać żadnych wirusów, fałszywych informacji ani podszywać się pod nas wykorzystując materiały i/lub informacje zawarte na stronie. Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług i będzie wiązało się z wszczęciem postępowania prawnego.

 

§ 2

WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować:
(a) transmisję w różnych sieciach;
oraz

b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi ani dostępnych w naszej ofercie produktów lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody oraz łatwiejszego znalezienia informacji przez użytkownika i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

 

§ 3 

KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI NA STRONIE

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani ich używać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie lub kontaktowanie się z właścicielem strony w celu potwierdzenia informacji zawartych na stronie.

 

§ 4 

MODYFIKACJE W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

§ 5

PRODUKTY LUB USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i nie podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta na jakikolwiek produkt lub usługę złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

 
§ 6
DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.
 
 
§ 7
NARZĘDZIA OPCJONALNE POWIĄZANE ZE STRONĄ
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.  Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. W przyszłości możemy również oferować za pośrednictwem witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.
 
 
§8 
LINKI DO PODMIOTÓW TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz o zrozumienie ich przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.
 
§9
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przesyłanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności.
1. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest podanie przez klienta danych osobowych takich jak:
a. nazwisko i imię,
b. adres zameldowania na pobyt stały,
c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
d. adres poczty elektronicznej,
e. numer telefonu,
f. ewentualnie dane firmy, konieczne do wystawienia faktury,
przy czym podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i realizacji zakupów w ramach witryny.
2. Administratorem danych osobowych jest Studio Margo.
3. Kontakt z administratorem możliwy jest:
a. e- mailowo pod adresem: sklep@dreamproject-tarot.com;
4. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
a. w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży towarów lub produktów ze sklepu, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku art. 6 pkt.1b RODO;
b. w celu prowadzenia konta na stronie sklepu, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1b RODO;
c. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1b i c RODO;
d. jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail informację marketingową dotyczącą towarów lub produktów oferowanych przez administratora, w tym ofert promocyjnych, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1a RODO;
e. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratora, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO;
f. w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO;
g. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach witryny oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO;
h. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1a i f RODO;
i. przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1b RODO;
j. w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na administratorze, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1c RODO);
k. w celu przekazywania treści o charakterze marketingowym na numer telefonu i/lub adres e-mail klienta, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1a RODO.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez klienta odpowiedniego pola (check -boxa) podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
6. Dane osobowe klientów przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe.
7. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia.
8. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
9. Wyrażona zgoda przez klienta może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
10. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji i rozliczeniu zamówienia, w szczególności w celu dostarczenia klientowi zamówionych towarów, tj. firmie kurierskiej, której firma Studio Margo powierza wykonanie dostawy, a także usługodawcy hostingowemu. W powyższych przypadkach przekazywany jest minimalny zakres danych osobowych.
11. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu klient może zalogować się na swoje konto na stronie internetowej sklepu internetowego i dokonać pożądanych zmian. Klientowi przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
13. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z firmą zarządzającą stroną poprzez użycie poczty elektronicznej pod adresem email: sklep@dreamproject-tarot.com
14. Dane Klientów nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu służącemu automatycznemu podejmowaniu decyzji.
15. Ponadto, podane przez klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
16. Zarządca witryny wykorzystuje dane technologiczne zbierane przez urządzenia i przeglądarki.
 
 
 
§10
BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .  Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.
 
§ 11
ZABRONIONE ZASTOSOWANIA
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, nakłaniania innych do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem, naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych, nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność, podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu, zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób, do spamowania, wyłudzania informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.
 
§ 12
WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.  Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.  Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.  Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.  W żadnym wypadku Dream Project Tarot, nasi dyrektorzy pracownicy, podmioty pomocnicze, usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub szkody wynikowe wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody, wynikające z umowy (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej, powstałe z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą sklepu lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostaną powiadomieni o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona.
 
§13
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupujący, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w formularzu zwrotu.
2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy e-mailowo poprzedzając wysyłkę zwracanego towaru oraz pisemnie dołączając formularz zwrotu do nadanego zwrotnie towaru. Wymagany formularz znajdziesz  tutaj.
3. Klient będący konsumentem może zwrócić towar lub produkt sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy sprzedaży.
4. Zwracany produkt lub towar powinien być odpowiednio zapakowany (w oryginalne i niezniszczone opakowanie) oraz odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie noszący śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego obejrzenia.
5. Zwracający towar powinien wybrać taki sposób przesyłki, aby produkt lub towar dotarł do sprzedawcy nieuszkodzony. Odesłanie i wszelkie koszty związane ze zwrotem pokrywa zwracający.
6. Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu kwotę równą uiszczonej cenie towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany na numer konta podany w dołączonym do przesyłki formularzu.
7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem produktu.
8. Produkt lub towar wykonywany na specjalne życzenie klienta nie podlega zwrotowi.
 
§ 14
ROZWIĄZANIE UMOWY
Zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.  Niniejsze warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny.  Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie uda się użytkownikowi lub podejrzewamy, że nie dotrzymał jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do i włącznie z datą wypowiedzenia; i/lub w związku z tym możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).
 
§ 15
CAŁA UMOWA
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.  Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w tej witrynie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustnie lub pisemnie, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie mogą być interpretowane na niekorzyść autora.
 
§ 16
PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.
 
§17
ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI
Z najnowszą wersją warunków świadczenia usług możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.  Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.
 
§ 18
INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania prosimy kierować na adres sklep@dreamproject-tarot.com
 
 

 

Oficjalny sklep

Dream Project Tarot

Dostawa

Rodo

Regulamin

Płatności

Polityka zwrotów

O talii DPT

Kontakt

Obserwuj nas

Official website of Dream Project Tarot

OBSŁUGA KLIENTA

DOSTAWA

POLITYKA ZWROTÓW

PŁATNOŚCI

REGULAMIN I RODO

REALIZACJA ORAZ DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Towar zamówiony za pośrednictwem sklepu internetowego będzie dostarczony na wskazany przez klienta adres. Produkty zamawiane w sklepie internetowym dostarczamy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej towar lub produkt jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje firma Studio MARGO. Dokładny koszt dostawy podany jest w koszyku klienta w podsumowaniu zamówienia.

3.Przed odebraniem przesyłki zawierającej zamówienie od firmy transportowej klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia zaleca się sporządzenie - w obecności osoby doręczającej zamówienie - protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku kupujący powinien skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: od 3 do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, zależnie od dostępności gotowego towaru lub produktu na magazynie.

5. Późniejszy czas realizacji zamówienia, na życzenie klienta, może zostać indywidualnie uzgodniony ze sprzedawcą. W celu uzgodnienia konkretnego terminu konieczny jest kontakt ze sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail:  sklep@dreamproject-tarot.com lub formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce KONTAKT. Kontakt musi nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia .

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest o tym informowany. W takim przypadku klient ma prawo zdecydować, czy oczekuje na pełne zamówienie, czy ma też ono być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

7. Dostawa odbywa się zgodnie z regulaminem przewozu wybranej firmy kurierskiej.

8. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego produktu lub towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z klientem termin i koszt dostawy. Koszt ponownej dostawy ponosi klient.

9. Klient otrzyma od firmy kurierskiej na adres email podany w zamówieniu informacje o nadaniu paczki wraz z numerem przesyłki i przewidywanym czasie dostarczenia.

 

Ponieważ jedną z najczęściej wybieranych form dostawy są paczkomaty InPost, lokalizację dostępnych paczkomatów znajdziesz tutaj.

Dokładamy wszelkich starań, by proces dostarczenia przesyłki przebiegał szybko i bezproblemowo. Jednak w dobie ograniczeń pandemicznych czas dostawy i możliwości wysyłki w wybranych okresach mogą zostać wydłużone lub ograniczone. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania zamawiającego drogą e-mailową o napotkanych trudnościach i możliwym wydłużeniu czasie realizacji zamówienia.

POLITYKA ZWROTÓW

Do 14 dni od daty dostarczenia produktu sprzedawca uwzględnia możliwość rezygnacji z zamówienia i zwrot środków jeśli przedmiot nie był używany, nie nosi śladów użytkowania i został zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Zwrot kwoty zamówienia pomniejszony o koszt wysyłki zostanie zrealizowany w terminie do 30 dni od otrzymania produktu od zamawiającego. Aby dokonać zwrotu należy w pierwszej kolejności poinformować o tym sprzedającego drogą mailową na na adres sklep@dreamproject-tarot.com, a do zwrotu towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu- do pobrania tutaj.
W przypadku, gdy Twoja przesyłka została uszkodzona napisz do nas niezwłocznie na adres sklep@dreamproject-tarot.com, podając numer zamówienia i zdjęcie zastanego stanu uszkodzonego przedmiotu. Przypominamy, że przed odebraniem przesyłki zawierającej zamówienie od firmy transportowej klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia zaleca się sporządzenie - w obecności osoby doręczającej zamówienie - protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku kupujący powinien skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie. Wszystkie reklamacje i zwroty rozstrzygamy indywidualnie dla każdego zamówienia, a ze swojej strony postaramy się jak najlepiej wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie dla każdej ze stron. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu środków za usługi dostarczane drogą internetową (online) i nie podlegają one zwrotom ani reklamacjom.

PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a. przed odbiorem zamówionego towaru– płatność tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu internetowego,
poprzedzając złożenie zamówienia drogą e-mailową i po otrzymaniu potwierdzenia od sprzedającego
na numer konta:
mBank PL 18 1140 2004 0000 3602 8299 2007
b. przed odbiorem zamówionego towaru– płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 przy czym zapłata w tej formie odbywa się z uwzględnieniem regulaminu tego serwisu.
2. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dowód zakupu tj. faktura VAT na dane podane w zamówieniu.
3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularze. Na wyraźne życzenie kupującego drogą mailową i bez żadnych dodatkowych opłat sprzedawca wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej lub papierowej na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy lub korespondencji.

REGULAMIN SKLEPU / RODO